VIETNAMESE

trường cấp hai

trường trung học cơ sở

ENGLISH

junior high school

  

NOUN

/ˈʤunjər haɪ skul/

Tại Việt Nam, các trường cấp hai hay trường trung học cơ sở gồm có bốn lớp là 6, 7, 8 và 9, ở lứa tuổi từ 11 hoặc 12 đến 15.

Ví dụ

1.

Ban đầu trường được mở như một trường cấp 2 vào năm 1950 với khoảng 790 học sinh.

The school was originally opened as a junior high school in 1950 with about 790 students.

2.

Trường phục vụ học sinh từ mẫu giáo đến lớp chín, hoạt động như một trường cấp 1 và cấp 2.

The school serves students from kindergarten to grade nine, acting as an elementary and junior high school.

Ghi chú

Một số từ vựng về các cấp bậc học:
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (trường tiểu học)
- junior high/ secondary school (trường trung học cơ sở)
- high school (trường trung học phổ thông)
- university (trường đại học)
- college (trường cao đẳng)