VIETNAMESE

chuyên ngành cơ khí

chuyên ngành kỹ thuật cơ khí

ENGLISH

engineering mechanics major

  

NOUN

/ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ məˈkænɪks ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành cơ khí là chuyên ngành đào tạo sinh viên ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc, thiết bị, vật dụng hữu ích phục vụ cho đời sống và sản xuất như: ô tô, máy bay, robot, các hệ thống gia nhiệt, hệ thống làm lạnh, thiết bị sản xuất, đồ dùng gia đình…

Ví dụ

1.

John là sinh viên chuyên ngành cơ khí của Đại học Illinois.

John is an engineering mechanics major student from Illinois University.

2.

Vì bạn muốn trở thành một kỹ sư cơ khí, tôi khuyên bạn nên cố gắng trở thành một sinh viên chuyên ngành cơ khí tại Hoa Kỳ vì nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho bạn.

Since you want to become a mechanical engineer, I suggest you try to become an engineering mechanics major student in the U.S because it will open up a lot of opportunities for you.

Ghi chú

Mốt số ngành nghề liên quan đến chuyên ngành cơ khí:
- mechanical engineer (kỹ sư cơ khí)
- structures engineer (kỹ sư kết cấu)
- manufacturing engineer (kỹ sư sản xuất)
- mechanical design engineer (kỹ sư thiết kế cơ khí)
- system engineer (kỹ sư hệ thống)