VIETNAMESE

đại học tài chính marketing

ENGLISH

University of Finance and Marketing

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv fəˈnæns ænd ˈmɑrkətɪŋ/

Trường Đại học Tài chính - Marketing là trường đại học công lập chuyên ngành về nhóm ngành tài chính và quản lý, với thế mạnh thương hiệu về đào tạo nhóm ngành tài chính và marketing.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính và chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

University of Finance - Marketing is directly under the Ministry of Finance and management of the Ministry of Education and Training.

2.

Trường Đại học Tài chính - Marketing nằm trong nhóm các trường đào tạo về khối ngành kinh tế tốt nhất tại miền Nam Việt Nam.

University of Finance - Marketing is in the group of the best economic schools in the South of Vietnam.

Ghi chú

Một số trường đại học đào tạo về Kinh tế tại Việt Nam:
- Đại học Thương mại: Thuong Mai University
- Đại học Ngoại thương: Foreign Trade University
- Đại học Thăng Long: Thang Long University
- Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội: Hanoi Financial and Banking University
- Đại học Kinh tế: University of Economics and Business
- Đại học Kinh tế Tp.HCM: University of Economics Ho Chi Minh City
- Đại học Văn Lang: Van Lang University