VIETNAMESE

khoa liên kết quốc tế

ENGLISH

cross-border study department

  

NOUN

/krɔs-ˈbɔrdər ˈstʌdi dɪˈpɑrtmənt/

Khoa liên kết quốc tế là loại hình học tập linh động vì cho phép bạn học trực tuyến, học tại chi nhánh quốc tế của trường tại Việt Nam hoặc các nước lân cận.

Ví dụ

1.

Một số hình thức của khoa liên kết quốc tế bao gồm: học lấy bằng nước ngoài tại cơ sở chi nhánh của trường đại học quốc tế; học lấy bằng kép tại hai trường đại học thuộc hai quốc gia,...

Some aspects that cross-border study department includes: studying for a foreign degree at a branch campus of an international university; studying for a dual degree at two universities in two countries,...

2.

Ngôn ngữ được sử dụng trong các khoa liên kết quốc tế đều là tiếng Anh ngay cả khi trường đại học được đặt ở quốc gia không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

The language used in cross-border study departments is English even if the university is located in a country where English is not an official language.

Ghi chú

Một ngành nghề kinh tế:
- public economics (kinh tế cộng đồng)
- international economics (kinh tế quốc tế)
- internation business economics (kinh tế đối ngoại)
- trading economics (kinh tế thương mại)
- economics and management (kinh tế và quản trị)