VIETNAMESE

bệnh viện phụ sản nhi

ENGLISH

Obstetrics and Gynecology hospital

  

NOUN

/əbˈstɛtrɪks ænd ˌgaɪnəˈkɑləʤi ˈhɑˌspɪtəl/

Bệnh viện phụ sản nhi là bệnh viện chăm sóc sức khoẻ phụ nữ thời kỳ mang thai và sức khoẻ trẻ em.

Ví dụ

1.

Bệnh viện phụ sản nhi cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh.

An obstetrics and gynecology hospital also provides care for newborn infants.

2.

Bạn sinh con ở bệnh viện phụ sản nhi nào?

Which obstetrics and gynecology hospital was your baby born in?

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về tên gọi tiếng Anh của một số bệnh viện chuyên khoa nha!
- general hospital: bệnh viện đa khoa
- children's hospital: bệnh viện nhi đồng
- maternity hospital: bệnh viện phụ sản
- obstetrics and pediatrics hospital: bệnh viện sản nhi
- beauty salon: thẩm mỹ viện
- psychiatric hospital: bệnh viện tâm thần
- oncology hospital: bệnh viện ung bướu
- dermatology hospital: bệnh viện da liễu
- dental clinic: phòng khám nha khoa