VIETNAMESE

học viện quân y

ENGLISH

Vietnam Military Medical University

  
NOUN

/viˌɛtˈnɑm ˈmɪləˌtɛri ˈmɛdəkəl ˌjunəˈvɜrsəti/

Học viện Quân y là một trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là đại học nghiên cứu và đào tạo bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ví dụ

1.

Học viện Quân y là một trung tâm y tế hàng đầu và là một trong những trung tâm khoa học lớn nhất của Việt Nam.

Vietnam Military Medical University is a leading medical center and one of the greatest scientific centers in Vietnam.

2.

Học viện Quân Y có cơ sở vật chất hạ tầng thuộc top đầu trong các trường quân sự hiện nay.

Vietnam Military Medical University has the finest infrastructure among all the military schools today.

Ghi chú

Một số Học viện thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam:

- Học viện Quốc phòng: National Defense Academy

- Học viện Chính trị: Political Academy

- Trường Sĩ quan Chính trị: Political University

- Học viện hậu cần: Military Academy of Logistics