VIETNAMESE

chuyên ngành bác sĩ đa khoa

ENGLISH

general practitioner major

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl prækˈtɪʃənər ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành bác sĩ đa khoa là chuyên ngành đào tạo các sinh viên muốn trở thành bác sĩ đa khoa trong tương lai. Bác sĩ đa khoa là một bác sĩ điều trị các bệnh mãn và cấp tính, đưa ra các biện pháp phòng bệnh, hướng dẫn phục hồi sức khỏe và kê thuốc cho bệnh nhân.

Ví dụ

1.

Để đủ điều kiện theo học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, thí sinh phải có điểm thi THPT xuất sắc.

To qualify for the General Practitioner major, applicants must have excellent high school examination scores.

2.

James từng là 1 sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa và hiện tại anh đang là 1 bác sĩ thành công.

James was a general practitioner major student and now he is a great doctor.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến chuyên ngành bác sĩ:
- allergist (bác sĩ chuyên khoa dị ứng)
- dermatologist (bác sĩ da liễu)
- endocrinologist (bác sĩ nội tiết)
- gastroenterologist (bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa)
- ophthalmologist (bác sĩ mắt)
- psychiatrist (bác sĩ chuyên khoa tâm thần)