VIETNAMESE

ngành thiết kế đồ họa

ENGLISH

graphic design

  

NOUN

/ˈgræfɪk dɪˈzaɪn/

Ngành thiết kế đồ họa là loại hình nghệ thuật ứng dụng, là ngành hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhân thẩm mỹ. Nói cách khác các graphic disigner – dân thiết kế đồ họa dựa trên ý tưởng, kỹ năng sáng tạo, thông qua các công cụ đồ họa như AI, Photoshop, Indesign, Auto Cad… để sắp xếp câu chữ, chỉnh sửa hình ảnh, lựa chọn màu sắc và sáng tạo bố cục để sản phẩm đồ họa cuối cùng có một tổng thể bắt mắt và thu hút nhất. Mục đích để truyền đạt hiệu quả truyền thông cao nhất, phục vụ mục đích kinh doanh hoặc tuyên truyền các hoạt động xã hội.

Ví dụ

1.

Công ty chúng tôi đang cung cấp môi trường làm việc cho các sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa.

Our company is offering a working environment for final-year graphic design students.

2.

Cô Lucia tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa tại Đại học Zulia, trường đại học lớn nhất ở Venezuela.

Ms. Lucia graduated in graphic design from Zulia University the largest university in Venezuela.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngành thiết kế đồ họa:
- graphic designer (người thiết kế đồ họa)
- detailed design drawings (bản vẽ thiết kế chi tiết)
- conceptual design drawings (bản vẽ thiết kế cơ bản)
- perspective drawings (bản vẽ phối cảnh)
- diagram (sơ đồ)
- architecture (kiến trúc)