VIETNAMESE

bệnh viện k

ENGLISH

Vietnam national cancer hospital

  
NOUN

/viˌɛtˈnɑm ˈnæʃənəl ˈkænsər ˈhɑˌspɪtəl/

National Cancer Hospital K

bệnh viện k là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam, chuyên điều trị các căn bệnh ung thư.

Ví dụ

1.

Bệnh viện K nằm ở Hà Nội và chuyên điều trị bệnh ung thư.

Vietnam national cancer hospital is located in Hanoi and is specializing in treating cancer.

2.

Với định hướng phát triển trở thành trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu Việt Nam, bệnh viện k sẽ sánh vai với các trung tâm nghiên cứu ung thư trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư.

With the development orientation of becoming a leading cancer research center in Vietnam, Vietnam national cancer hospital will stand shoulder to shoulder with cancer research centers in the region and the world in the field of cancer research.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt hospital clinic nha!

- hospital: là từ tổng quát và thông dụng nhất dùng để chỉ bệnh viện, nhà thương nơi bệnh nhân và người bị thương tích được chăm sóc y tế.

Ví dụ: Jim broke his leg and spent a long time in hospital.

(Jim bị gãy chân và phải ở bệnh viện 1 thời gian dài.)

- clinic: là phòng khám chuyên khoa, thường là nơi kết nối với một trường y khoa hay là một bệnh viện để trị liệu cho các bệnh nhân ngoại trú và cũng là nơi cho sinh viên y thực tập

Ví dụ: She went into a clinic to have a check-up

(Cô ấy đi đến phòng khám chuyên khoa để kiểm tra tổng quát.)