VIETNAMESE

xe bơm bê tông

ENGLISH

concrete pump truck

  

NOUN

/ˈkɑnkrit pʌmp trʌk/

Xe bơm bê tông là thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực xây dựng để vận chuyển bê tông đến vị trí cần thiết mà không phải sử dụng nhiều đến nhân lực.

Ví dụ

1.

Tài xế xác định vị trí xe tải rồi dùng điều khiển từ xa để vận hành xe bơm bê tông.

The driver locates the truck and then carries the remote control to operate the concrete pump truck.

2.

Xe bơm bê tông loại nhỏ là một trong những thiết bị xây dựng được sử dụng rộng rãi trong ngành cơ khí xây dựng.

A small concrete pump truck is one of the most widely used construction equipment in the construction engineering industry.

Ghi chú

Một số từ vựng về các loại xe công trình:
- concrete mixing truck (xe trộn bê tông)
- forklift truck (xe nâng)
- excavator (máy đào, máy xúc)
- tractor (máy kéo)
- bulldozer (máy ủi)
- tractor trailer (xe đầu kéo)