VIETNAMESE

xe trượt tuyết

ENGLISH

sled

  

NOUN

/slɛd/

sledge, sleigh

xe trượt tuyết là một phương tiện đất liền trượt trên một bề mặt, thường là băng hoặc tuyết.

Ví dụ

1.

Xe trượt tuyết đặc biệt hữu ích vào mùa đông nhưng cũng có thể được kéo trên các cánh đồng ẩm ướt, đường lầy lội và thậm chí cả nền đất cứng.

Sleds are especially useful in winter but can also be drawn over wet fields, muddy roads, and even hard ground.

2.

Nhiều loại xe trượt tuyết được kéo bởi các động vật như tuần lộc, ngựa, la, bò hoặc chó.

Various types of sleds are pulled by animals such as reindeer, horses, mules, oxen, or dogs.

Ghi chú

Các môn thể thao chơi trong tuyết:
- dog sledding (chó kéo xe trượt tuyết)
- ice climbing (leo băng)
- skating (trượt băng)
- ice driving (đua xe trên băng)
- ice fishing (câu cá trên băng)
- skiing (trượt tuyết)