VIETNAMESE

ngành kỹ thuật điện

ENGLISH

electrical engineering

  

NOUN

/ɪˈlɛktrɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Ngành kỹ thuật điện là một lĩnh vực kỹ thuật nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ.

Ví dụ

1.

Ngành kỹ thuật điện là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các sinh viên yêu thích kỹ thuật và điện tử.

Electrical engineering is one of the top choices for students interested in engineering and electronics.

2.

Ngành kỹ thuật điện có nhiều đặc điểm tương tương với ngành kỹ thuật cơ khí và dân dụng.

Electrical engineering has many similarities with mechanical and civil engineering.

Ghi chú

Kỹ thuật thường được xem là có bốn ngành chính:
- Kỹ thuật cơ khí: Mechanical engineering
- Kỹ thuật điện: Electrical engineering
- Kỹ thuật hóa học: Chemical engineering
- Kỹ thuật xây dựng: Construction engineering
Ngoài ra còn có những ngành kỹ thuật khác như kỹ thuật máy tính (computer engineering), kỹ thuật phần mềm (software engineering),... và những ngành kỹ thuật liên ngành.