VIETNAMESE

trường dân lập

ENGLISH

private school

  

NOUN

/ˈpraɪvət skul/

Trường Dân lập đó chính là trường do tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự đầu tư và thành lập ngoài ngân sách của nhà nước. Có thể thấy, loại hình trường này đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí không phụ thuộc vào nhà nước.

Ví dụ

1.

Em gái tôi là học sinh một trường dân lập ở Anh.

My younger sister is a student at a private school in England.

2.

Học phí của trường công lập rẻ hơn so với trường dân lập.

Public schools' tuition fees are cheaper than private schools.

Ghi chú

Cùng phân biệt trường công lập (public school) và trường dân lập (private school) nha!
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật: trường dân lập thường được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và khang trang hơn so với trường công lập.
- Về học phí: mức học phí của các trường công lập sẽ thấp hơn rất nhiều so với các trường dân lập.
- Về chương trình đào tạo:
+ Chương trình đào tạo tại các trường dân lập thường đa dạng hơn và chú trọng về thực tiễn hơn so với trường công lập có nhiều liên kết với các trường quốc tế để giúp cho học sinh, sinh viên được phát triển theo hướng hội nhập.
+ Đối với trường dân lập, chương trình đào tạo tại trường mang truyền thống, chương trình học tại các trường Công lập thường là ít được tiếp xúc trong môi trường học Quốc tế.