VIETNAMESE

đại học dược

ENGLISH

Hanoi University of Pharmacy

  

NOUN

/ˈhænɔɪ ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈfɑrməsi/

Trường Đại học Dược Hà Nội là một trường đại học công lập có trụ sở chính tại Hà Nội, được thành lập dưới quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ví dụ

1.

Đại học Dược Hà Nội luôn tự hào là đơn vị dẫn đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Dược tại Việt Nam.

Hanoi University of Pharmacy is always proud to be the leader in training, scientific research and international cooperation in the field of Pharmacy in Vietnam.

2.

Ngày 5/8, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 cho 9 tân Tiến sĩ, 57 tân Thạc sĩ, 23 tân Dược sĩ.

On August 5, Hanoi University of Pharmacy held a graduation ceremony in 2022 for 9 new doctors, 57 new masters, 23 new pharmacists.

Ghi chú

Một số ngành đào tạo của trường Đại học Dược Hà Nội:
- Dược học: Pharmacy
- Hóa học: Chemistry
- Công nghệ sinh học: Biotechnology
- Hóa dược: Pharmaceutical Chemistry