VIETNAMESE

học viện cảnh sát

Học viện Cảnh sát Nhân dân

ENGLISH

People's Police Academy

  

NOUN

/ˈpipəlz pəˈlis əˈkædəmi/

Học viện Cảnh sát nhân dân là trường đào tạo hàng đầu của Công an nhân dân Việt Nam, đào tạo những sĩ quan cảnh sát có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng cảnh sát.

Ví dụ

1.

Học viện Cảnh sát Nhân dân là trường trọng điểm, đầu ngành của Lực lượng Công an nhân dân.

People's Police Academy is a key and leading insitution of the People's Public Security Forces.

2.

Tiền thân của Học viện Cảnh sát nhân dân là khoa Cảnh sát của trường Công an Trung ương.

The predecessor of the People's Police Academy was the Police Department of the Central Public Security University.

Ghi chú

Một số đại học, học viện thuộc Bộ Công an:
- Học viện An ninh nhân dân: People's Security Academy
- Đại học Cảnh sát nhân dân: People's Police University
- Học viện Cảnh sát nhân dân: People's Police Academy
- Đại học Phòng cháy chữa cháy: University of Fire prevention and fighting
- Học viện Chính trị Công an nhân dân: Political Academy of the Peoples Police of Vietnam