VIETNAMESE

học viện hải quân

Học viện Hải quân Việt Nam

ENGLISH

Vietnam Naval Academy

  

NOUN

/viˌɛtˈnɑm ˈneɪvəl əˈkædəmi/

Học viện Hải quân là một học viện quân sự trực thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam chuyên đào tạo sĩ quan chỉ huy hải quân & cảnh sát biển cấp phân đội và chỉ huy tham mưu hải quân & cảnh sát biển cấp chiến thuật - chiến dịch.

Ví dụ

1.

Học viện Hải quân Việt Nam có trụ sở chính tại Nha Trang.

The Vietnam Naval Academy has its headquarters in Nha Trang.

2.

Một trong những nhiệm vụ của Học viện Hải quân Việt Nam là đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khoa học quân sự.

One of the missions of the Vietnam Naval Academy is to train masters and doctors of military science.

Ghi chú

Học viện Hải quân là một học viện quân sự (military academy) trực thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam (Vietnam People's Navy) chuyên đào tạo sĩ quan chỉ huy hải quân & cảnh sát biển (naval commanding officers) cấp phân đội và chỉ huy tham mưu hải quân & cảnh sát biển (naval commanding staffs) cấp chiến thuật - chiến dịch trình độ đại học quân sự, sau đại học (undergraduates and postgraduates of military).