VIETNAMESE

bệnh viện 175

bệnh viện Quân Y 175

ENGLISH

Military Hospital 175

  

NOUN

/ˈmɪləˌtɛri ˈhɑˌspɪtəl wʌn ˈsɛvən faɪv/

Bệnh viện 175 là bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía nam, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng - Nhà nước, và các đối tượng khác.

Ví dụ

1.

Cô ấy làm y tá tại Bệnh viện 175.

She worked as a nurse in Military Hospital 175.

2.

Tôi gặp cô ấy tại bệnh viện 175.

I met her at Military Hospital 175.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh liên quan đến các nơi khám, chữa bệnh nhé.
- hospital: bệnh viện
- clinic: phòng khám chuyên khoa
- beauty salon: thẩm mỹ viện
- nursing home: viện dưỡng lão
- dental clinic: phòng khám nha khoa
- spa: cơ sở chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
- pharmacy: tiệm thuốc