VIETNAMESE

bệnh viện 175

bệnh viện Quân Y 175

ENGLISH

Military Hospital 175

  
NOUN

/ˈmɪləˌtɛri ˈhɑˌspɪtəl wʌn ˈsɛvən faɪv/

Bệnh viện 175 là bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía nam, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng - Nhà nước, và các đối tượng khác.

Ví dụ

1.

Cô ấy làm y tá tại Bệnh viện 175.

She worked as a nurse in Military Hospital 175.

2.

Tôi gặp cô ấy tại bệnh viện 175.

I met her at Military Hospital 175.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt hospital clinic nha!

- hospital: là từ tổng quát và thông dụng nhất dùng để chỉ bệnh viện, nhà thương nơi bệnh nhân và người bị thương tích được chăm sóc y tế.

Ví dụ: Jim broke his leg and spent a long time in hospital.

(Jim bị gãy chân và phải ở bệnh viện 1 thời gian dài.)

- clinic: là phòng khám chuyên khoa, thường là nơi kết nối với một trường y khoa hay là một bệnh viện để trị liệu cho các bệnh nhân ngoại trú và cũng là nơi cho sinh viên y thực tập

Ví dụ: She went into a clinic to have a check-up

(Cô ấy đi đến phòng khám chuyên khoa để kiểm tra tổng quát.)