VIETNAMESE

ngành công nghiệp may mặc

ENGLISH

garment industry

  

NOUN

/ˈgɑrmənt ˈɪndəstri/

clothing industry

Ngành công nghiệp may mặc là các loại hình thương mại và công nghiệp dọc theo chuỗi sản xuất và giá trị của quần áo và hàng may mặc, bắt đầu với ngành dệt may, thêu ren, thông qua ngành công nghiệp thời trang để các nhà bán lẻ hàng may mặc đến buôn bán quần áo cũ và tái chế hàng dệt.

Ví dụ

1.

Chúng tôi quan tâm đến ngành may mặc.

We are concerned about the garment industry.

2.

Ngành may mặc của thành phố bắt đầu khởi sắc.

The city's garment industry began to prosper.

Ghi chú

Một số ngành công nghiệp:
- building industry (công nghiệp kiến trúc)
- chemical industry (công nghiệp hóa học)
- tourist industry (kinh doanh du lịch)
- heavy industry (công nghiệp nặng)
- light industry (công nghiệp nhẹ)
- textile industry (công nghiệp dệt may)
- mining industry (công nghiệp hầm mỏ)