VIETNAMESE

bìa trình ký

ENGLISH

clipboard

  

NOUN

/ˈklɪpˌbɔrd/

Bìa trình ký được dùng để kẹp tài liệu giấy tờ văn bản cần trình ký một cách tiện dụng và dễ dàng.

Ví dụ

1.

Nhân viên đưa kẹp tài liệu vào bìa trình ký trước khi đưa cho sếp.

Staff always put documents in the clipboard before submitting their boss.

2.

Bạn có thể tìm mua bìa trình ký dễ dàng ở bất kì văn phòng phẩm nào trong thành phố.

You can buy clipboard easily in any stationeries in the city.

Ghi chú

Một số chức danh trong công ty:
- CEO - Chief Executive Officer (Giám đốc Điều hành)
- CSO - Chief Sales Officer (Giám đốc Chiến lược)
- CFO - Chief Financial Officer (Giám đốc Tài chính)
- CMO - Chief Marketing Officer (Giám đốc Marketing)
- CLO - Chief Legal Officer (Giám đốc Pháp lý)