VIETNAMESE

trường đại học y dược

ENGLISH

University of Medicine and Pharmacy

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈmɛdəsən ænd ˈfɑrməsi/

Trường đại học y dược là đại học chuyên đào tạo các khối ngành liên quan đến lĩnh vực y học và dược học.

Ví dụ

1.

Sau khi đất nước thống nhất, Trường Đại học Y Dược được thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

After the unification of the country, the University of Medicine and Pharmacy was established in 1976 in Ho Chi Minh City.

2.

Ngân lấy bằng Tiến sĩ Y khoa năm 2012 và Thạc sĩ chuyên ngành Da liễu năm 2015 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngan got her Doctor of Medicine degree in 2012 and Master's degree specialization in Dermatology in 2015 at the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến chuyên ngành y dược:
- allergist (bác sĩ chuyên khoa dị ứng)
- dermatologist (bác sĩ da liễu)
- endocrinologist (bác sĩ nội tiết)
- gastroenterologist (bác sĩ chuyên koha tiêu hóa)
- ophthalmologist (bác sĩ mắt)
- psychiatrist (bác sĩ chuyên khoa tâm thần)