VIETNAMESE

áo sô

áo xô trắng tang lễ, trang phục tang lễ, đồ tang, đồ tang lễ, áo tang

ENGLISH

funeral clothes

  

NOUN

/ˈfjuːnərəl kləʊðz/

mourning clothes, funeral costume

Áo tang là một loại trang phục tang lễ không thể thiếu trong mỗi đám tang. Loại áo này được cắt may từ vải có màu trắng thuần, thường đi cùng khăn tang.

Ví dụ

1.

Áo sô đươc mặc như một biểu tượng của sự đau buồn trước sự mất mát.

Funeral clothes worn as a symbol of grief at a bereavement.

2.

Màu trắng là màu của áo sô ở Việt Nam.

White is a color of funeral clothes in Vietnam.

Ghi chú

Chúng ta cùng học 1 số từ vựng về tang lễ nha!
- funeral: lễ tang
- funeral march: nhạc tang lễ
- funeral oration: bài văn điếu
- funeral procession: đoàn người đưa tang; đám tang
- funeral monument: đài tưởng niệm
- joss stick: nén hương
- altar: bát hương