VIETNAMESE

trường đại học ngoại thương

ENGLISH

Foreign Trade University

  

NOUN

/ˈfɔrən treɪd ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học công lập của Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tập trung đào tạo các lĩnh vực về kinh tế bao gồm kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, hợp tác kinh tế quốc tế, quản trị cùng các mảng khác như tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế và ngoại ngữ đa dạng; đồng thời dàn trải đào tạo cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh khoa học, tiến sĩ.

Ví dụ

1.

Lớn lên ở một thị trấn nhỏ của Thành phố Huế, Nga sau đó chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để theo học trường Đại học Ngoại thương.

Growing up in a small town Hue City, Nga later moved to Ho Chi Minh city to study at the Foreign Trade University.

2.

Trước khi gia nhập SBS, cô từng là giảng viên và nhà nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Copenhagen ở Đan Mạch và trường Đại học Ngoại thương tại Việt Nam.

Before joining SBS, she worked as a lecturer and researcher at Copenhagen Business School in Denmark and Foreign Trade University in Vietnam.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngoại thương, thương mại quốc tế:
- consumer goods (hàng tiêu dùng)
- tariff (thuế quan)
- free trade agreement (hiệp định thương mại tự do)
- goods & services tax (thuế hàng hóa và dịch vụ)
- market forces (các lực thị trường)
- market economy (nền kinh tế thị trường)
- surplus (thặng dư)