VIETNAMESE

xe đưa thư

ENGLISH

mail truck

  

ADJ

/meɪl trʌk/

xe đưa thư là một loại phương tiện giao hàng được sử dụng để vận chuyển thư từ. Ban đầu là xe ngựa, hầu hết các xe tải chở thư hiện đại là phương tiện ô tô.

Ví dụ

1.

Xe chở thư ở Vương quốc Anh ban đầu là xe ngựa, hoạt động cùng với mạng lưới đường sắt.

Mail truck in the United Kingdom were originally horse-drawn, operating in conjunction with the railway network.

2.

Một xe đưa thư có thể chở được tới 450 kg thư.

A single mail truck can carry up to 450kg worth of mail.

Ghi chú

Các loại xe tải:
- livestock truck (xe trở gia súc)
- car transporter (xe vận chuyển ô tô)
- cement truck (xe chở xi măng)
- crane truck (xe cẩu)
- flatbed truck (xe tải sàn phẳng)
- heavy-duty truck (xe tải hạng nặng)
- fire truck (xe cứu hoả)
- garbage truck (xe đổ rác)