VIETNAMESE

trường đào tạo giáo sĩ hoặc cha xứ

chủng viện, trường dòng

ENGLISH

seminary

  

NOUN

/ˈsɛməˌnɛri/

Trường đào tạo giáo sĩ hoặc cha xứ là những ngôi trường của các tổ chức Công giáo chuyên về đào tạo và dạy học cho các tín đồ Cơ Đốc giáo, cung cấp một nền giáo dục tôn giáo một cách phổ thông hoặc chuyên sâu bằng việc chuyên về giảng dạy những môn học liên quan đến Cơ Đốc giáo, các giáo lý, giáo luật, những nguyên lý.... bên cạnh những môn học khác (tùy theo từng trường). Tại trường các học sinh có nhiều điều kiện để tìm hiểu sâu hơn về Thiên Chúa. Vì trường là một phần của hệ thống tôn giáo nên có những nội quy khắt khe hơn so với các trường học bình thường.

Ví dụ

1.

Tôi vào học ở trường đào tạo giáo sĩ hoặc cha xứ năm 17 tuổi.

I entered the seminary when I was 17.

2.

Tom là một học sinh tại một trường đào tạo giáo sĩ hoặc cha xứ.

Tom was a student at a seminary.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến Thiên chúa giáo:
- church (nhà thờ)
- bishop (giám mục)
- carol (thánh ca)
- Christian costumes (đạo phục đạo Chúa)
- Christmas (lễ giáng sinh)
- Easter (lễ phục sinh)