VIETNAMESE

bỏ áo vô quần

đóng thùng, sơ vin

ENGLISH

to tuck one's shirt in

  

VERB

/tuː tʌk wʌnz ʃɜːt ɪn/

Bỏ áo vô quần là nhét gọn áo vào bên trong quần, không để phần dưới của áo trùm lên trên quần. Bỏ áo vào quần còn được gọi là đóng thùng.

Ví dụ

1.

Nhân viên nữ phải bỏ áo vô quần khi đến công ty.

Female staff must tuck their shirt in their pants when they go to the company.

2.

Nếu bạn mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với áo khoác, bạn nên bỏ áo vô quần cho những dịp lịch sự.

If you are wearing a shirt paired with a jacket, you should tuck it in your pants for smart casual occasions.

Ghi chú

Bỏ áo vô quần (tuck one's shirt in) là nhét gọn áo (shirt/T-shirt) vào bên trong quần (pants) hoặc váy (skirts), không để phần dưới (bottom of your shirt) của áo trùm lên quần hoặc váy.