VIETNAMESE

xe đẩy hàng ở siêu thị

xe đẩy hàng trong siêu thị, xe đẩy siêu thị, xe đẩy trong siêu thị

ENGLISH

shopping cart

  

NOUN

/ˈʃɑpɪŋ kɑrt/

Xe đẩy hàng trong siêu thịlà một công cụ hỗ trợ con người trong việc vận chuyển hàng hóa nặng, cồng kềnh, là một giải pháp tối ưu để giải phóng sức lao động của người công nhân, người mua đồ.

Ví dụ

1.

Vật này nặng quá để mang theo, bạn nên cho nó vào xe đẩy hàng.

This is too heavy to carry, you should put in on the shopping cart.

2.

Có quá nhiều nguyên liệu, chúng ta sẽ cần một xe đẩy hàng.

There are way too much materials, we will need a shopping cart.

Ghi chú

Các điểm chung giữa các xe đẩy:
- wheel (bánh xe)
- handle (thanh cầm)
- frame (khung)
- plate (sàn đựng)