VIETNAMESE

bút chì màu

ENGLISH

colored pencil

  

NOUN

/ˈkʌlərd ˈpɛnsəl/

Bút chì màu là loại bút chì mà có lõi là các màu sắc: đỏ, vàng, cam, v.v.

Ví dụ

1.

Học sinh dùng nhiều bút chì màu cho bài vẽ của họ.

Students use several colored pencils in their paintings.

2.

Cô ấy chi hàng triệu đồng để sưu tầm bút chì màu.

She spends millions of VND collecting various kinds of colored pencil.

Ghi chú

Các bộ phận của bút chì:
- Tip (Đầu bút)
- Lead (Chì)
- Barrel (Thân)
- Eraser (Cục tẩy)