VIETNAMESE

bệnh viện mắt

phòng khám mắt

ENGLISH

Eye hospital

  

NOUN

/aɪ ˈhɑˌspɪtəl/

Eye medical center, eye clinics

Bệnh viện mắt là bệnh viện chuyên điều tra, chuẩn đoán, và điều trị những bệnh về mắt.

Ví dụ

1.

Bệnh viện mắt Sài Gòn tọa lạc trên đường Lê Thị Riêng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Saigon Eye Hospital is located on Le Thi Rieng street, District 1, Ho Chi Minh City.

2.

Gần như tất cả các bệnh viện mắt tại thành phố Hồ Chí Minh đều cung cấp dịch vụ phẫu thuật mắt bằng tia laser cho các bệnh nhân.

Nearly every eye hospital in Ho Chi Minh city offers laser eye surgery service to patients.

Ghi chú

Một số các bệnh về mắt:
- Short-sightedness (Cận thị)
- Long-sightedness (Bệnh viễn thị)
- Astigmatism (Bệnh loạn thị)
- Cataract (bệnh đục thủy tinh thể)
- Blind (mù)
- One-eyed (chột)