VIETNAMESE

đại học an ninh nhân dân

ENGLISH

People's Security University

  

NOUN

/ˈpipəlz sɪˈkjʊrəti ˌjunəˈvɜrsəti/

Đại học An ninh nhân dân Tp. HCM là trường đào tạo đại học, sau đại học, và là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành công an nhân dân Việt Nam.

Ví dụ

1.

Đại học An Ninh Nhân Dân đã chính thức công bố điểm chuẩn 2021 xét theo phương thức 1 và 2.

People's Security University has officially announced the 2021 benchmarks in terms of modes 1 and 2.

2.

Trường Đại học An ninh nhân dân là một trường đại học công lập tại Việt Nam.

People's Security University is a public university in Vietnam.

Ghi chú

Một số đại học, học viện thuộc Bộ Công an khác:
- Học viện An ninh nhân dân: People's Security Academy
- Đại học Cảnh sát nhân dân: People's Police University
- Học viện Cảnh sát nhân dân: People's Police Academy
- Đại học Phòng cháy chữa cháy: University of Fire prevention and fighting
- Học viện Chính trị Công an nhân dân: Political Academy of the Peoples Police of Vietnam