VIETNAMESE

đại học ngoại ngữ hà nội

Đại học ngoại ngữ Đại học quốc gia Hà Nội

ENGLISH

University of Languages and International Studies (ULIS)

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈlæŋgwəʤəz ænd ˌɪntərˈnæʃənəl ˈstʌdiz/

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, hay Đại học Ngoại ngữ Đại học quốc gia Hà Nội là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ ở nhiều cấp bậc khác nhau, bao gồm các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

The University of Languages and International Studies is a center for language training and research at various levels, including Bachelor, Master and Doctorate levels.

2.

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được mệnh danh là ngôi trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu trên cả nước, với chiều dài lịch sử trên 65 năm.

The University of Languages and International Studies is known as the leading foreign language training school in the country, with a history of over 65 years.

Ghi chú

Các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University):
- Đại học Công nghệ: University of Engineering and Technology
- Đại học Khoa học tự nhiên: University of Science
- Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: University of Social Sciences and Humanities
- Đại học Ngoại ngữ: University of Languages and International Studies
- Đại học Kinh tế: University of Economics and Business
- Đại học Giáo dục: University of Education
- Đại học Việt - Nhật: Vietnam Japan University
- Đại học Y dược: University of Medicine and Pharmacy