VIETNAMESE

áo bông

áo chần bông, áo phao

ENGLISH

cotton-padded coat

  

NOUN

/ˈkɒtn-ˈpædɪd kəʊt/

Áo bông là áo có độn bông mặc về mùa lạnh.

Ví dụ

1.

Bạn chắc chắn cần tham khảo lựa chọn áo bông mới cho mùa đông tới.

You should definitely check out for a new cotton-padded coat selection for the next winter.

2.

Áo bông chủ yếu được sử dụng ở các quốc gia Châu Âu.

Cotton-padded coats are mostly used in European nations.

Ghi chú

Cùng Dol học các từ vựng liên quan đến chất liệu khác ngoài áo bông nhé:
- fabric: vải
- leather: da
- lace: ren
- corduroy: vải to sợi
- silk: lụa
- velvet: nhung