VIETNAMESE

trường công

trường công lập

ENGLISH

public school

  

NOUN

/ˈpʌblɪk skul/

Trường công chính là trường học trực thuộc của Nhà nước Trung ương hoặc địa phương, đây là hình thức trường học được xây dựng và thành lập đều được dựa vào những dự án đầu tư kinh tế của Nhà nước, Trung ương hoặc Địa phương.

Ví dụ

1.

Hầu hết các trường Đại học Canada đều là trường công.

Most Canadian Universities are public schools.

2.

Trường được thành lập vào năm 1896 với tên gọi Trường Công Nanyang.

It was founded in 1896 with the name Nanyang Public School.

Ghi chú

Cùng phân biệt trường công lập (public school) và trường dân lập (private school) nha!
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật: trường dân lập thường được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và khang trang hơn so với trường công lập.
- Về học phí: mức học phí của các trường công lập sẽ thấp hơn rất nhiều so với các trường dân lập.
- Về chương trình đào tạo:
+ Chương trình đào tạo tại các trường dân lập thường đa dạng hơn và chú trọng về thực tiễn hơn so với trường công lập có nhiều liên kết với các trường quốc tế để giúp cho học sinh, sinh viên được phát triển theo hướng hội nhập.
+ Đối với trường dân lập, chương trình đào tạo tại trường mang truyền thống, chương trình học tại các trường Công lập thường là ít được tiếp xúc trong môi trường học Quốc tế.