VIETNAMESE

chuyên ngành phiên dịch

ENGLISH

interpretation major

  

NOUN

/ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃən ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành Phiên dịch được thiết kế để nâng cao khả năng thông dịch ngôn ngữ của học sinh trong nhiều môi trường khác nhau, khắc phục những thách thức chung về ngôn ngữ và môi trường cũng như có được các kỹ thuật để giao tiếp hiệu quả.

Ví dụ

1.

Trong chuyên ngành Phiên dịch, bạn học cách nhận biết các tác động đa văn hóa đối với việc phiên dịch, và các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp của một phiên dịch viên.

In the Interpretation major you learn to recognise cross-cultural implications for interpreting, and the ethical and professional responsibilities of an interpreter.

2.

Sinh viên được yêu cầu duy trì điểm B hoặc cao hơn trong tất cả các khóa học INT cần thiết cho bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành Phiên dịch.

Students are required to maintain grades of B or higher in all INT courses required for the B.A. in Interpretation major.

Ghi chú

Cùng phân biệt biên dịch (interpretation) và phiên dịch (translation) nha!
- Phiên dịch (translation) được định nghĩa là công đoạn chuyển đổi một câu nói, một chữ hoặc một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, chúng được thể hiện qua lời nói của phiên dịch viên. Những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này phần lớn thường phải đi nhiều nơi, gặp gỡ không ít người. Vì vậy cơ hội phát triển nghề nghiệp và mở rộng các mối quan hệ giao tiếp khá lớn. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động, các loại biên phiên dịch sẽ có những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi biên phiên dịch viên phải linh hoạt thay đổi.
- Biên dịch (interpretation) còn được xem là một hình thức khác của phiên dịch nhưng được trình bày qua văn viết. Biên dịch viên sẽ có nhiều thời gian nghiên cứu, biên soạn, ghi chép lại nội dung được chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Vì thế, các văn bản được biên dịch đòi hỏi phải có độ chính xác cao. Không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ cho người đọc, mà câu văn còn phải trau chuốt, chỉn chu.