VIETNAMESE

bệnh viện nhi trung ương

ENGLISH

National Hospital of Pediatrics

  

NOUN

/ˈnæʃənəl ˈhɑˌspɪtəl ʌv ˌpidiˈætrɪks/

Bệnh viện Nhi Trung ương là một cơ sở y tế tại Hà Nội chuyên khám chữa bệnh cho trẻ em.

Ví dụ

1.

Cháu tôi sẽ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong suốt năm học tới.

My nephew will be in the National Hospital of Pediatrics for the duration of the school year.

2.

Chúng ta nên đưa bé trai đến Bệnh viện Nhi Trung ương càng sớm càng tốt.

We should take the boy to the National Hospital of Pediatrics as soon as possible.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các bệnh trẻ em hay mắc phải nha!
- asthma: bệnh suyễn
- autism: bệnh tự kỷ
- tetanus: uốn ván
- hemophilia: bệnh máu khó đông
- hepatitis B: bệnh viêm gan B
- measles: bệnh sởi