VIETNAMESE

đại học nông lâm tp hcm

ENGLISH

Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry

  

NOUN

/ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈægrɪˌkʌlʧər ænd ˈfɔrəstri/

Trường Đại học Nông Lâm (thành phố Hồ Chí Minh) là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp.

Ví dụ

1.

Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry is directly under the Ministry of Education and Training.

2.

Với khuôn viên gần 120 ha, Đại học Nông Lâm thuộc hàng top các trường đại học có diện tích rộng nhất trên địa bàn Tp.HCM.

With a campus of nearly 120 hectares, University of Agriculture and Forestry is among the largest universities in Ho Chi Minh City.

Ghi chú

Một số ngành học đặc thù của trường Đại học Nông Lâm:
- Kỹ thuật môi trường: Environmental technology
- Công nghệ thực phẩm: Food technology
- Chăn nuôi: Animal husbandry
- Nông học: Argonomy
- Kinh doanh nông nghiệp: Agribusiness
- Quản lý tài nguyên rừng: Forest resources management