VIETNAMESE

trường đại học kinh tế quốc dân

ENGLISH

National Economics University

  

NOUN

/ˈnæʃənəl ˌɛkəˈnɑmɪks ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trường đại học định hướng nghiên cứu đầu ngành trong khối các trường đào tạo về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh ở Việt Nam, nằm trong nhóm Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, là một trong những trường Đại học danh giá và xuất sắc nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nổi danh là nơi đào tạo ra nhiều lãnh đạo cao cấp nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều doanh nhân nổi tiếng. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam.

Ví dụ

1.

Số lượng công bố quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cao thứ hai trong 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

The number of international publications of the National Economics University is the second highest in the top 10 universities in Vietnam.

2.

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công đã có tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2003.

The Master in Public Management program has been available at the National Economics University since 2003.

Ghi chú

Một số từ vựng về các công việc liên quan đến các chuyên ngành kinh tế:
- economist (nhà kinh tế học)
- financial risk analyst (nhà phân tích rủi ro tài chính)
- data analyst (nhà phân tích dữ liệu)
- accountant (kế toán viên)
- investment analyst (nhà phân tích đầu tư)
- financial consultant (tư vấn tài chính)