VIETNAMESE

đại học kinh tế tp hcm

ENGLISH

University of Economics Ho Chi Minh City

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˌɛkəˈnɑmɪks ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti/

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một đại học đa ngành tại Việt Nam, là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế, quản lý cho chính phủ và các doanh nghiệp lớn.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976.

University of Economics Ho Chi Minh City was established in 1976.

2.

Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM là đại học đầu ngành khối các trường kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở miền Nam Việt Nam.

The University of Economics Ho Chi Minh City is the leading university in the field of economics, management and business administration in the South of Vietnam.

Ghi chú

Đại học Kinh tế Tp. HCM là một trong những đại học trọng điểm quốc gia, tiêu biểu còn có:
- Đại học Kinh tế quốc dân: National Economics University
- Đại học Quốc gia Hà Nội: Vietnam National University
- Đại học Quốc gia Tp. HCM: Vietnam National Univeristy Ho Chi Minh City
- Đại học Y Hà Nội: Hanoi Medical University
- Đại học Bách khoa Hà Nội: Hanoi University of Science and Technology
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Academy of Journalism and Communication