VIETNAMESE

bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

ENGLISH

Da Nang General Hospital

  

NOUN

/dɑ næŋ ˈʤɛnərəl ˈhɑˌspɪtəl/

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng là bệnh viện lớn ở Đà Nẵng, có thể xét nghiệm và chữa trị hầu hết các loại chứng bệnh.

Ví dụ

1.

Anh ấy vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

He is still in intensive care in Da Nang General Hospital.

2.

Anh bị chấn thương ở đầu và vai và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

He suffered head and shoulder injuries and was treated at Da Nang General Hospital.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt hospitalclinic nha!
- hospital: là từ tổng quát và thông dụng nhất dùng để chỉ bệnh viện, nhà thương nơi bệnh nhân và người bị thương tích được chăm sóc y tế.
Ví dụ: Jim broke his leg and spent a long time in hospital.
(Jim bị gãy chân và phải ở bệnh viện 1 thời gian dài.)
- clinic: là phòng khám chuyên khoa, thường là nơi kết nối với một trường y khoa hay là một bệnh viện để trị liệu cho các bệnh nhân ngoại trú và cũng là nơi cho sinh viên y thực tập
Ví dụ: She went into a clinic to have a check-up
(Cô ấy đi đến phòng khám chuyên khoa để kiểm tra tổng quát.)