VIETNAMESE

ngành kỹ thuật

ENGLISH

engineering

  

NOUN

/ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Ngành kỹ thuật vô cùng rộng, nó bao gồm một loạt các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù hơn, mỗi lĩnh vực nhấn mạnh đến những lĩnh vực công nghệ và những kiểu ứng dụng riêng.

Ví dụ

1.

Ngành kỹ thuật đang là một ngành hot và được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Engineering is a hot industry and interests many young people.

2.

Ngành kỹ thuật là một trong những ngành trọng điểm của nước ta hiện nay.

Engineering is one of the key industries in our country today.

Ghi chú

Kỹ thuật thường được xem là có bốn ngành chính:
- Kỹ thuật cơ khí: Mechanical engineering
- Kỹ thuật điện: Electrical engineering
- Kỹ thuật hóa học: Chemical engineering
- Kỹ thuật xây dựng: Construction engineering
Ngoài ra còn có những ngành kỹ thuật khác như kỹ thuật máy tính (computer engineering), kỹ thuật phần mềm (software engineering),... và những ngành kỹ thuật liên ngành.