VIETNAMESE

đại học kinh doanh và công nghệ

ENGLISH

Hanoi University of Business and Technology

  

NOUN

/ˈhænɔɪ ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈbɪznəs ænd tɛkˈnɑləʤi/

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một cơ sở đào tạo giáo dục tư thục tại Việt Nam, đào tạo đa ngành đa cấp.

Ví dụ

1.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác định sứ mệnh của mình là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hanoi University of Business and Technology defines its mission as training highly qualified human resources for the cause of industrialization and modernization of the country.

2.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường đào tạo đa ngành, đa cấp.

Hanoi University of Business and Technology is a multi-disciplinary and multi-level training school.

Ghi chú

Một số ngành đào tạo của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ:
- Thiết kế đồ họa: Graphic design
- Quản trị kinh doanh: Business administration
- Kinh doanh quốc tế: International business
- Công nghệ thông tin: Information Technology
- Thiết kế nội thất: Interior Design
- Kiến trúc: Architecture