VIETNAMESE

xe ngựa bốn bánh

ENGLISH

wagon

  

NOUN

/ˈwægən/

Xe ngựa bốn bánh là một loại xe bốn bánh hạng nặng được kéo bởi súc vật hoặc do con người kéo, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nghiệp, vật tư và đôi khi là người.

Ví dụ

1.

Trong các bối cảnh di cư và quân sự, các xe ngựa bốn bánh thường được tìm thấy trong các nhóm lớn được gọi là đoàn xe ngựa bốn bánh.

In migration and military settings, wagons were often found in large groups called wagon trains.

2.

Xe ngựa bốn bánh có thể được phân biệt được ngay so với xe đẩy ( loại xe có hai bánh) và với các loại xe bốn bánh nhẹ hơn chủ yếu để chở người.

Wagons are immediately distinguished from carts (which have two wheels) and from lighter four-wheeled vehicles primarily for carrying people.

Ghi chú

Các loài động vật được dùng để kéo xe:
- donkey (con lừa)
- ponies (ngựa nhỏ): một con ngựa con (baby horse) sẽ được gọi là foal chứ không phải pony. Horse và pony là hai loài riêng biệt nhau hoàn toàn.
- mules (con la)
- oxen (bò)
- water buffalo (trâu nước)
- yaks (bò Tây Tạng)
- camels (lạc đà)