VIETNAMESE

trường chuyên biệt

ENGLISH

specialized school

  

NOUN

/ˈspɛʃəˌlaɪzd skul/

Trường chuyên biệt (TCB) là trường dành riêng cho trẻ khuyết tật (TKT). Trẻ bị các bệnh liên quan đến hoạt động não bộ: chậm phát triển trí tuệ, bại não, down, tự kỷ, tăng động giảm trí nhớ (gọi tắt là bệnh não)...

Ví dụ

1.

Một phiên bản thử nghiệm của ứng dụng sẽ được triển khai tại Tiến sĩ Decho Denev, một trường chuyên biệt dành cho người khiếm thính ở Sofia.

A pilot version of the application will be implemented at Dr. Decho Denev, a specialized school for the hearing impaired in Sofia.

2.

Số học sinh được học trong các trường chuyên biệt đã tăng 25% trong năm nay.

The number of educated in specialized schools has risen by 25% this year.

Ghi chú

Trường chuyên biệt (specialized school) là trường dành riêng cho trẻ khuyết tật (children with disabilities). Trẻ bị các bệnh liên quan đến hoạt động não bộ: chậm phát triển trí tuệ (mental retardation), bại não (cerebral palsy), down, tự kỷ (autism), tăng động (hyperactivity disorder) giảm trí nhớ (gọi tắt là bệnh não)...