VIETNAMESE

bút xóa kéo

ENGLISH

correction tape

  

NOUN

/kəˈrɛkʃən teɪp/

Bút xoá kéo là sản phẩm thuộc dạng bút xóa có cuộn băng trắng, ưu điểm là không làm bẩn giấy và không làm ướt giấy, chữ viết đè lên cũng không bị nhòe nét chữ.

Ví dụ

1.

Cây bút xóa kéo của tôi luôn có vấn đề khi tôi dùng đến nó.

My correction tape always has problem when I use it.

2.

Giáo viên khuyên chúng tôi không nên sử dụng bút xóa kéo trong kì thi cuối kì.

Teachers advise us not to use correction tape in the final examination.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan tới bút xoá kéo:
- belt-driven technology (công nghệ kéo dây)
- swivel head (nắp xoay)
- correction pen (bút xóa)