VIETNAMESE

truyện thơ

ENGLISH

poem

  

NOUN

/ˈpoʊəm/

poetry

Truyện thơ là những truyện kể dài bằng thơ, có sự kết hợp giữa hai yếu tố tự sự và trữ tình, phản ánh cuộc sống của người nghèo khổ, khát vọng về tình yêu tự do, hạnh phúc và cộng lí.

Ví dụ

1.

Lục Văn Tiên thuộc thể loại truyện thơ.

Luc Van Tien belongs to the poem genre.

2.

Truyện thơ Nôm tiêu biểu cho văn học cổ điển Việt Nam, nở rộ vào cuối thế kỷ XVIII.

Nom poems represent classical Vietnamese literature, which flourished at the end of the 18th century.

Ghi chú

Một số loại truyện:
- novella (tiểu thuyết ngắn)
- short story (truyện ngắn)
- long story (truyện dài)
- tale (câu chuyện)
- yarn (truyện dài sáng tạo và phóng đại)
- novel (tiểu thuyết)