VIETNAMESE

khoa tiêu hóa

ENGLISH

gastroenterology department

  

NOUN

/ˌɡæs.troʊˌen.t̬ərˈɑːl.ə.dʒi/

Department of Gastroenterology

Khoa tiêu hóa là một chuyên khoa thuộc nội khoa chuyên điều trị các bệnh về tiêu hoá, rối loạn chức năng tiêu hoá và các cơ quan nội tạng.

Ví dụ

1.

Khoa tiêu hóa đã quen với những trường hợp rối loạn tiêu hóa.

The gastroenterology department is familiar with cases of digestive disorders.

2.

Người bị táo bón đến khám ở khoa tiêu hóa là chuyện bình thường.

It is common for someone with constipation to visit the gastroenterology department.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ phòng khoa khác nhau tại bệnh viện nha!
- Endocrinology (khoa nội tiết)
- Gynecology (phụ khoa)
- Accident and Emergency Department (khoa ở nạn và cấp cứu)
- Anesthesiology (chuyên khoa gây mê)
- Haematology (khoa huyết học)
- Internal medicine (nội khoa)