VIETNAMESE

trường đại học danh giá

trường đại học danh tiếng

ENGLISH

prestigious university

  

NOUN

/prɛˈstɪʤəs ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường đại học danh giá là những trường có danh tiếng, nổi tiếng về chất lượng đào tạo và giáo dục.

Ví dụ

1.

Nhiều sinh viên quốc tế đang tìm kiếm một “công thức” hoặc một phương pháp để được nhận vào một trường đại học danh giá như Harvard, Yale hoặc Stanford.

Many international students are looking for a “formula” or a method to be admitted to a prestigious university like Harvard, Yale, or Stanford.

2.

Trường đại học danh giá nhất Malaysia - Đại học Malaya, tọa lạc tại thủ đô Kuala Lumpur.

The most prestigious university in Malaysia - the University of Malaya, is located in the capital city of Kuala Lumpur.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường đại học:
- researcher (nghiên cứu sinh)
- undergraduate/ postgraduate (cấp đại học/ sau đại học)
- bachelor's/ master's degree (bằng cử nhân/ bằng thạc sỹ)
- thesis (luận văn tốt nghiệp)
- lecturer (giảng viên)
- lecture hall (giảng đường)
- student (sinh viên)