VIETNAMESE

xe điện cân bằng

ENGLISH

self-balancing electric scooter

  

PHRASE

/sɛlf-ˈbælənsɪŋ ɪˈlɛktrɪk ˈskutər/

Xe điện cân bằng là một phương tiện vận chuyển cá nhân tự cân bằng bao gồm hai bánh xe cơ giới được kết nối với một cặp miếng đệm khớp nối để người lái đặt chân.

Ví dụ

1.

Xe điện tự cân bằng có khung xoay ở trung tâm.

Self-balancing scooters have frames that pivot in the center.

2.

Ta thậm chí còn có phiên bản xe điện tự cân bằng một bánh.

There is even an unicycle version of a self balancing electric scooter.

Ghi chú

Các phương tiện công cộng (public transport):
- airplane (máy bay)
- train (tàu lửa)
- ferry (phà)
- electric bike (xe đạp điện)
- cable-propelled transit (xe cáp)