VIETNAMESE

khoa điều trị theo yêu cầu

ENGLISH

treatment on demand department

  

NOUN

/ˈtritmənt ɑn dɪˈmænd dɪˈpɑrtmənt/

Khoa Điều trị theo yêu cầu là mô hình thực hiện theo chủ trương xã hội hóa công tác y tế nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các dịch vụ y hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Ví dụ

1.

Khoa Điều trị theo yêu cầu ra đời với mong muốn đem đến cho người bệnh một môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, sạch sẽ và thoải mái.

The On-Demand Treatment Department was established to provide patients with a modern, clean and comfortable medical examination and treatment environment.

2.

Khoa Điều trị theo yêu cầu làm việc tất cả các ngày trong tuần.

The On-Demand Treatment Department is open every day of the week.

Ghi chú

Một số khoa trong bệnh viện bằng tiếng Anh:
- Khoa Cấp cứu: Emergency Room
- Khoa Dinh dưỡng: Nutrition Department
- Khoa Ngoại Tổng quát: General Surgery Department
- Khoa Nội Hô hấp: Respiratory Department
- Khoa Nội tổng hợp: General Medical Department