VIETNAMESE

đại học dân lập

đại học tư thục

ENGLISH

private university

  

NOUN

/ˈpraɪvət ˌjunəˈvɜrsəti/

Đại học dân lập là một cơ sở giáo dục bậc cao, về tuyển sinh, đào tạo thì tuân theo quy chế của Bộ GD&ĐT, văn bằng có giá trị tương đương như văn bằng công lập, do cá nhân hoặc tổ chức trong một nước xin phép thành lập và tự đầu tư.

Ví dụ

1.

Đại học Anh Quốc Việt Nam là một trường đại học dân lập nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam.

British University Vietnam is a popular private university in Northern Vietnam.

2.

Cơ sở vật chất trường đại học dân lập thường khang trang và hiện đại hơn so với đại học công lập.

The infrastructure of private universities is usually more spacious and modern than that of public universities.

Ghi chú

Đại học công lập (public university) là trường đại học do nhà nước đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất và hoạt động chủ yếu bằng kinh phí từ các nguồn tài chính công hoặc các khoản đóng góp phi vụ lợi, khác với đại học tư thục/đại học dân lập (private university) hoạt động bằng kinh phí đóng góp của sinh viên, hoc viên, khách hàng và các khoản hiến tặng.