VIETNAMESE

trường harvard

ENGLISH

Harvard University

  

NOUN

/ˈhɑrvərd ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường Harvard hay còn gọi là Viện Đại học Harvard hay Đại học Harvard, là một viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của Liên đoàn Ivy nằm ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng và tài sản của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới.

Ví dụ

1.

Mark Zuckerberg từng là sinh viên trường Harvard.

Mark Zuckerberg was a Harvard university student.

2.

Việc Jared nhập học trường Harvard đã gây tranh cãi vì người ta cho rằng anh ta chỉ được nhận vì khoản tài trợ 2,5 triệu đô la của cha mình.

Jared's admission to Harvard University was shrouded in controversy as it was alleged that he only got admitted because of his father's $2.5 million donation.

Ghi chú

Trường Harvard (Harvard University) hay còn gọi là Viện Đại học Harvard hay Đại học Harvard, là một viện đại học nghiên cứu tư thục (private research university), thành viên của Liên đoàn Ivy (Ivy League) nằm ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng (influence) và tài sản (fortune) của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới (one of the most prestigious universities in the world).